virgil
deschide

Program

Deschidem Orașul
Râmnicu Vâlcea - Deschis, Dezvoltat, Durabil

Fără o gândire pe termen lung, fără viziune, stăruință și încredere, Ramnicu Valcea nu se poate dezvolta. De aceea, vin astăzi către dumneavoastră cu o abordare diferită. Haideți să gândim împreună, de jos în sus, o viziune de dezvoltare durabilă realizată transparent pentru Râmnicu Vâlcea! Să creionăm împreună liniile ce vor ghida viitoarea administrație a orașului.

Din ce în ce mai des auzim edili folosind cuvinte ca strategie de dezvoltare, investiții, smart city, și multe altele asemenea. Deși par a fi lucruri importante, de viitor și viziune, la nivelul acțiunilor, locuitorii constată doar acțiuni dispersate, achiziții netransparente și documente uitate pe rafturile unor birouri ale primăriilor. Strategia pe care v-o propun este una realizabilă, transparentă și menită să deschidă orașul Râmnicu Vâlcea.

Virgil Pîrvulescu

VIZIUNE

Deschis, Dezvoltat, Durabil

Orașul Râmnicu Vâlcea va fi un centru administrativ, educațional, comercial, turistic și cultural pentru regiune, va proiecta o funcție de coordonare și stimulare comunitară în zona văii Oltului, va oferi un mediu economic atractiv pentru investitorii naționali și internaționali și va dezvolta o administrație locală eficientă, deschisă și conectată la comunitate.

Dorim să realizăm dezvoltarea comunității din Râmnicu Vâlcea prin respectarea principiilor dezvoltării durabile, așa cum este ea definită de Raportul Brundtland: „satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”1. O gândire de viitor cu grijă pentru generațiile următoare.

Strategia de dezvoltare durabilă locală va urmări identificarea, analiza și implementarea obiectivelor stabilite împreună cu comunitatea, iar realizarea acestora, în special în sfera economică, va urmări ca rezultat dezvoltarea economică locală, creșterea calității vieții și a bunăstării sociale.

Pornind de la o strategie bine pusă la punct, conform nevoilor și așteptărilor cetățenilor din Râmnicu Vâlcea, cu ajutorul unei echipe performante și cu viziune în administrație, alături de sectorul de business, am stabilit următoarele priorități pentru oraș:

 1. Deschiderea spre investiții;
 2. Redresare și prosperitate economică;
 3. Educație;
 4. Conectivitate si infrastructura;
 5. Calitatea vieții;
 6. Pol de turism regional.

Dar înainte de a ne apuca să construim, trebuie să facem o analiză serioasă a întregului aparat administrativ local. Suntem în anul 2020 iar, din păcate, în Primăria noastră încă poți pierde zile întregi pentru obținerea unui aviz. În acest sens, trebuie înfiintat un departament de digitalizare a întreg Aparatului Administrativ. Pentru a putea digitaliza, este nevoie să avem realizăm urmatorii trei pași:

 1. În primul rand, prin prisma experienței pe care o am în înstituțiile publice, voi reorganiza în primele trei luni întreg aparatul administrativ din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea, în funcție de competențe și aptitudini prin comasarea și ajustarea direcțiilor funcționale, astfel încât:
  • - ocuparea locurilor de muncă disponibile să aibă ca prioritate cooptarea tinerilor absolvenți, circa 20 de persoane anual;
  • - creșterea calității serviciilor oferite de Primăria Râmnicu Vâlcea prin implementarea sistemelor informatice la nivelul întregii activități, cu consecința reducerii birocrației și a costurilor de funcționare cu 3 000 000 de lei pe lună.
 2. Al doilea pas este îmbunătățirea comunicarii între administrație și cetățean! De aceea propun realizarea unei platforme care să faciliteze considerabil comunicarea și consultarea dintre cetățeni și Primar. Prin intermediul acesteia pot fi sesizate probleme zonale și dezbătute puncte ale ședințelor din Consiliul Local. Înainte de orice decizie sau inițiativă, atât primarul cât și consilierii locali pot supune dezbaterii diverse probleme ale comunității. Prin acest instrument, cetățenii se pot implica direct în luarea deciziilor, iar opinia generală va avea aviz consultativ. Înaintea fiecărui punct de pe ordinea de zi, va fi citită opinia emisă de către cetățeni, acolo unde va fi cazul.
 3. Al treilea pas este gestionarea eficientă şi corectă a bugetului Primăriei, stoparea risipei şi transparență totală în cheltuirea banilor prin afișarea pe site-ul Primăriei, a contractelor de achiziții şi a tuturor cheltuielilor efectuate de către Primărie.

Acum, putem incepe construcția!

Numai împreună vom putea da cetățenilor orașului Râmnicu Vâlcea posibilitatea de a-și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine, de a avea un cuvânt de spus, acționând într-un mod unitar cu toate sectoarele comunității pentru a crea un viitor cât mai durabil al orașului nostru.

În acest mod, dorim ca strategia noastră de dezvoltare să-și găsească aplicabilitate în Râmnicu Vâlcea, spre binele tuturor, acest document oferind o oportunitate reală de a identifica și de a adopta practici ale dezvoltării durabile pentru a ajuta orașul să investească eficient resursele pe care le are.

Prezentul document de planificare este un instrument flexibil, practic și util în demersurile de dezvoltare atâta timp cât rămâne conectat la realitățile orașului și va urma o serie de etape bine stabilite.

Virgil Pîrvulescu

INVESTIȚII

Prioritatea numărul 1 – Deschiderea spre investiții

Atragerea investitorilor reprezintă focusul principal al eforturilor noastre pentru RâmnicuValcea. Fără un sector privat puternic nu poate exista o dezvoltare și un dinamism al orașului. O atenție aparte trebuie acordată investitorilor străini pentru că aceștia au acces ușor la piețe mari din străinătate, iar accesul la aceste piețe se clădește greu și în timp. O administrație bună și o implicare activă a societății civile și a mediului privat pot încuraja crearea unei comunități solide și reziliente.

Măsurile concrete de acțiune pentru atingerea țintei vizează:

 • Amenajare Oltchim Industrial Park 1 - parc industrial în zona Oltchim, ca factor principal al regenerării locurilor de muncă
 • Înființare Centru pentru Dezvoltarea IMM pentru ajutorarea tuturor celor care vor să își dezvolte afacerea. Acesta poate să fie un motor al dezvoltării economice locale și al revitalizării mediului de afaceri privat local.
 • Tech-Text Industrial Park 2 destinat textilelor tehnice, inovative cu impact deosebit de mare în multitudinea de industrii precum (industria protection and medical healthcare production, industria auto, industria mobilei tapițate, industria construcțiilor, confecțiilor, home textile, izolații, etc).
VIZIUNE:
Oltchim Industrial Park 1

Locuri de munăa pentru copiii noștri, aici, acasă.

Oltchim Industrial Park 1 poate fi dezvoltat în etape de investiții, după un masterplan lansat în dezbatere publică cu mediul de afaceri și consultanți externi. Masterplanul trebuie să fie axat atât pe aducerea de investitori din domeniul automotive, datorită fabricilor auto de la Pitești și Craiova, dar și pentru exploatarea proiectelor dezvoltate de ICSI în ceea ce privește combustibilii alternativi și tehnologiile de baterii. Astfel, trebuie să ne axăm pe:

 • dezvoltarea domeniilor privind cercetarea și inovarea;
 • modernizarea infrastructurii;
 • înființarea de puncte de lucru ale Primăriei în incinta parcului, pentru facilitarea relației investitor-autoritate locală.

Clienţii parcului vor beneficia de toate utilităţile necesare şi în cantitatea solicitată: alimentare cu apă, energie, canalizare pluvială şi menajeră, alimentare cu gaze naturale;

În schimbul unor facilități fiscale, oferite pe o perioada de 7 ani, și a unor chirii ale terenurilor minimale, investitorii trebuie să agreeze un salariu minim net de 3000 lei per angajat.

Centru pentru Dezvoltarea IMM

Suport pentru antreprenorii locali

Centrul pentru Dezvoltarea IMM nu este un departament destinat proiectelor Primăriei, el este un serviciu care va ajuta IMM-urile locale să identifice și să acceseze Fonduri Europene, Granturi Internaționale, să atragă Fonduri de Investiții sau Împrumuturi comerciale avantajoase, cu ajutorul cărora să își poată dezvolta afacerile în funcție de necesități. Acest Centru de Dezvoltare IMM o să fie susținut financiar de către Primăria Râmnicu Vâlcea și plătit în funcție de performanță - adică de proiectele implementate.

Trebuie să înțelegem că orice investiție locală este importantă, iar mediul privat autohton trebuie sprijinit și încurajat să se dezvolte, pentru a fi competitiv la nivel național și internațional.

Tech-Text Industrial Park 2

Regândirea dezvoltării industriei textile

Criza generată de virusul COVID-19 a dezvăluit precaritatea lanțurilor de furnizare globale și dependența, la nivel național și european, de importurile din China și alte state asiatice ale unor produse esențiale traversării acestor momente dificile. O problemă de maximă actualitate și relevanță, atât în România cât și în Uniunea Europeană, o reprezintă lipsa necesarului de materie primă pentru confecționarea măștilor, halatelor, combinezoanelor și altor materiale de protecție pentru personalul medical și pentru toți cei care au nevoie de protecție în această perioadă. Criza afectează viețile tuturor, de zi cu zi, generând sentimente de anxietate și incertitudine. Pesimismul consumatorilor în legatură cu economia este larg răspândit: peste 75% dintre cumpărătorii din Europa consideră că situația lor financiară va fi afectată grav în perioada imediat următoare.(1) Focarul COVID-19 poate provoca o scădere de 50% a vânzărilor și a producției pentru sectorul textil și cel vestimentar european. (2) Întreaga industrie textilă este în alertă. Această criză ne arată cât de mult depindem de alte țări producătoare, așa că ar trebui să analizăm modul în care putem redefini lanțurile de aprovizionare, pentru ca această criză de materiale pe care cu toții o simțim astăzi, să nu se mai repete.

a Tech-Tex - Industrial Park 2

Obiectivul proiectului: Crearea unei noi industrii in Romania aici in Rm Valcea, industria de Medical HealthCare bazandu-ne pe actorii actuali din industria de textila romaneasca si europeana, si fondurile europene puse la dispozitie pentru dezvoltarea acestui domeniu.

ECONOMIE

Prioritatea numărul 2 – Redresare și prosperitate economică

În direcția dezvoltării economice, singura oportunitate este reprezentată de o susținere politică puternică pentru proiecte de interes ale orașului. Vom avea în vedere încurajarea acelor sectoare economice locale care au potențial competitiv și care pot crea efecte multiplicatoare. Alinierea cu dezvoltarea marilor investitori, cadru de sprijin pentru IMM-uri și Primăria Râmnicu Vâlcea ca centru de inovare reprezintă parteneriatul care va transforma orașul într-unul de succes.

Măsurile concrete de acțiune pentru atingerea țintei vizează:

 • Deschiderea unui „Hotel and Tourism Management Institute” (primul institut de acest gen din România ) care va oferi „Bachelor și Master degree” din Elveția și de la o universitate parteneră din UK împreună cu un „Centru de Excelenta in Ospitalitate”
 • Înfiintarea unui „Campus de învățământ profesional” și sprijin oferit școlilor de meserii pentru formare profesională, prin dotarea lor la standarde optime.
 • „VÂLCEA Start-ups HUB”- Înființarea unui spațiu colaborativ unde antreprenori la început de drum să poată să își dezvolte ideile, cu sprijin din partea Primăriei. Introducerea unui model de sprint de inovare similar cu Fast Track Institute și un proces în 5 faze din care rezultă soluții pentru oraș și startup-uri.
 • Înființarea „Asociației pentru Sprijinul Antreprenorilor Vâlceni”
VIZIUNE:
Hotel and Tourism Management Institute

Parteneriat cu un brand elvețian de școală hotelieră de renume care dorește să se extindă și în România; Dublă licențiere și Dublu Masterat: diplomă de licență și Master oferită de universitatea parteneră din Elveția și diplomă de licență și Master oferită de o universitate din UK care are recunoaștere și acreditare internațională; Studenți înscriși și plătitori din România, Bulgaria, Moldova, Ukraina, Ungaria, Macedonia, Albania si Serbia; Anul terminal ar fi validat ( se numesc top-up programs) de partenerul extern care ar recunoaște și primii doi ani de studii.

Centru de Excelenta in Ospitalitate

Nu putem discuta despre dezvoltarea turismului local fără să ne gândim la profesionalizarea lucrătorilor din domeniul HoReCa. Calitatea serviciilor este bazată pe calitatea personalului, iar eu și echipa mea considerăm că Primăria trebuie să se implice activ în dezvoltarea acestora. Servicii de calitate înseamnă un turism care generează venituri mai bune, înseamnă că investiția pe care Primăria o face în profesionalizarea acestor oameni aduce beneficii directe la bugetul local.

Campus învățământ profesional

Campusul pentru învățământul profesional nu este o idee nouă. Multe alte județe care se dezvoltă industrial implementează astfel de proiecte. Atragerea investitorilor este direct legată de existența și formarea permanentă a profesioniștilor în diverse domenii. În plus, un astfel de campus, care ar putea rivaliza cu cel al unei universități, poate atrage tinerii din județul Vâlcea și limitrofe, pentru obținerea unei calificări, dat fiind faptul că le putem pune la dispoziție în baza contractului de studii, cazare și masă, practică de ucenicie la partenerii din oraș, și după, un loc de muncă în Oltchim Industrial Park. Râmnicu Vâlcea se poate transforma într-un campus important care să alinieze în regiune cererea cu oferta și să genereze o forță de muncă profesionalizată pentru toată țara. Campusul care va fi creat va asigura oportunități de studiu, în ateliere specializate, locuri de cazare și masă. Implementarea unui astfel de proiect are un rezultat benefic pentru comunitate, cu atât mai mult cu cât ar fi singurul în regiunea sud-vest Oltenia și ar putea primi elevi din alte județe. Acest lucru, colaborat cu un After School Public și posibilitatea de a primi o locuinta tip ANL, poate determina pe oricine să își întemeieze o famile și să prindă rădăcini la noi în oraș.

VALCEA Start-ups HUB

Ca acțiune imediată cu potențial de creștere economică rămâne sprijinirea antreprenoritului local. Mulți tineri pleacă din oraș din lipsa unor șanse de dezvoltare profesională sau personală. Printre aceștia există potențiali antreprenori care fie ar încerca, au încercat sau vor să încerce să devină propriul lor șef. Crearea unui mediu unde aceștia să fie școliți, să se dezvolte și să scaleze ideile lor de afaceri, poate schimba paradigma orașului. Etape:

 1. Spațiul pus la dispoziție trebuie să fie versatil pentru a putea fi personalizat și adaptat nevoilor;
 2. Antreprenorii care doresc să pornească o afacere trebuie să treacă printr-un program de învățare pe module și introducere în noțiuni simple de management, contabilitate primară, promovare online, banking, protecția muncii, etc. Modulele vor fi susținute de profesioniști voluntari.
 3. Pasul următor este atribuirea unui mentor care să il ajute pe antreprenor să își dezvolte un MVP (minimum viable product).
 4. Acest MVP trebuie lansat într-o campanie de finanțare (crowdfunding)
 5. În funcție de rezultatele obținute, dacă este un produs sau o soluție acceptată de piață, Primăria poate interveni financiar și susține în plus, prin infuzie de capital, respectiva afacere.
Asociația pentru Sprijinul Antreprenorilor Vâlceni

Rolul asociației este acela de a oferi, în schimbul unei cotizații lunare, servicii suport în relația cu instituțile statului, fie că sunt locale sau naționale. Asociația trebuie să intervină în combaterea abuzurilor și apărarea drepturilor și intereselor antreprenorilor locali.

EDUCAȚIE

Prioritatea numărul 3 - Educație

În calitate de cetățeni activi și conectați, vom transforma Râmnicu Vâlcea într-un pol de excelență academică, unde mediul de educație angajat în viața comunității va fi sursă a creativității, inovației si cercetării.

Măsurile concrete de acțiune pentru atingerea țintei vizează:

 • Înființarea unui Centru de Excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la diverse materii (informatică, matematică, limba și literatura română, chimie, muzică, desen, etc.), capabili de performanțe naționale și internaționale;
 • Înființarea unui centru de zi After School Public de aproximativ 1300 de copii (în incinta liceului Oltchim) cu facilități pentru părinții care lucrează la firmele cu sediul în oraș;
 • Asigurarea participării la o educație de calitate pentru toți tinerii din oraș;
 • Susținerea și dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții prin implementarea și diversificarea programelor de gen;
 • Dezvoltarea de proiecte culturale prin implicarea directă a Primăriei în finanțarea și organizarea lor.
Viziunea

Se va înființa un Centru de Excelență performant, care formează cetăţeni europeni de prim rang.

Obiectivul Centrului de Excelență este acela de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal.

Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale și morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare.

Obiective specifice:

 • asigurea unui nivel intelectual moral şi civic universal elevilor;
 • oferirea unui mediu armonios pentru dezvoltarea creativităţii umane şi a realizării personale;
 • realizarea unor programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii copiilor care urmează acest sistem de educaţie;
 • sprijinirea elevilor supradotați pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă;
 • crearea unui cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi profesional.

Echipa care va lucra în cadrul Centrului de Excelență va oferi programe pentru dezvoltarea unui program important pentru elevii talentați. Este esențial ca pregătirea la un nivel superior să devină o regulă pentru toate școlile din România. Dezvoltarea sănătoasă a fiecarei comunități este singura varianta de dezvoltare durabilă.

AFTER SCHOOL

Misiunea: sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.

After school sau școala după școală va fi un program organizat unde copilul va putea desfășura activități precum: pictură, modelaj, jocuri de societate și perspicacitate, cursuri opționale (care pot fi taxate separat) cum ar fi teatru, dans, arte marțiale, o limbă străină sau un instrument muzical.

Acest after school vine în ajutorul părinților activi cu un program de lucru încărcat. Copilul nu este doar supravegheat pe o anumită perioadă de timp, dar și îndrumat de către un cadru didactic la efectuarea temelor pentru acasă sau a altor activități extracurriculare.

Se asigură toate condițiile pentru a reduce spre zero fenomenul părăsirii timpurii a școlii. Se doreste ca toți copiii să finalizeze învățământul obligatoriu și să aibă mai multe șanse în viață. Programul adaugă ani de școală, iar orice an în plus la educația unui copil înseamnă scăderea cu 8,2% a investițiilor în sănătate, scăderea cu 8% a șomajului și creșterea cu 9,8% a veniturilor la înaintarea în vârsta.

Centru Cultural al Municipiului – Vâlcea Cultura

Înfiinţarea unui „Centru Cultural al Municipiului” care să gestioneze FESTIVALUL VÂLCEAN AL ARTELOR şi orice altă manifestare culturală, prin accesare de fonduri europene.

Amenajarea deltei Olăneștiului creează oportunități de dezvoltare culturală, nu numai recreative. Zona nou construită va fi destinată comunităţii, susţinând o gamă largă de activităţi în domeniul cultural, recreaţional şi educaţional. Acestea pot lua forma unor ateliere de creaţie, seminarii pe diferite teme de interes, activităţi sportive, expoziţii, seri culinare, întâlniri tematice, alte evenimente la cerere.

Activităţile derulate facilitează integrarea cetățenilor şi promovează valorile acestora pentru construirea unei comunităţi solidare. Activităţile constituie, în acelaşi timp, un punct de sprijin pentru asociaţiile şi comunităţile de străini care activează în domeniul integrării.

În cadrul „Teatrului de vară” se pot organiza, în principal în weekenduri, dar si cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente, spectacole, proiecții de film, parade de modă.

Înființarea unei Grădini Botanice în cadrul Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului și a unui Planetariu.

INFRASTRUCTURĂ

Prioritatea numărul 4 – Conectivitate si Infrastructura

Cu scopul de a face față provocărilor viitoare, orașul nostru va avea asigurată o conectivitate mai bună la infrastructura de transport a țării, drumurile fiind coloana vertebrală a economiei, ținând la un loc oamenii și legând interesele locuitorilor din RâmnicuVâlcea cu întreaga țară.

Măsurile concrete de acțiune pentru atingerea țintei vizează:

 • Drum expres Autostrada A1 – Tigveni;
 • Programul Operațional Infrastructură Mare axa 8, depunerea proiectelor cu finanțare europeană;
 • Retehnologizare CET Govora prin cogenerare;
 • Reabilitarea termoenergetică a tuturor locuinţelor şi dotarea, în colaborare cu asociaţiile de proprietari, a tuturor scărilor de bloc cu dispozitive de economisire a energiei termice;
 • Realizarea unui heliport pentru urgenţe medicale, afaceri, turism;
 • Bariere fonice de-a lungul liniei de cale ferată prin oraș și pe centură;
 • Amenajare zonă pietonală malul Oltului - Baraj Nord - Baraj sud;
 • Renovare pod CFR Goranu - Mall Shopping City pentru pietoni și cu piste de biciclete;
 • Parcare etajată la IPJ;
 • Construcția de trotuare și pasarele pietonale în Râureni „4 benzi”;
 • Înființare linii autobuz speciale pentru a transporta turiștii cazați în oraș la Călimănești, Olănești, Băile Govora, Ocnele Mari și traseul Drumul vinului.
Drum expres Autostrada A1 - Tigveni

Nu putem dezvolta Râmnicu Vâlcea fără a avea un drum de legătură între noua autostradă și orașul nostru. Acest drum expres trebuie să aibă sub 20 de km pentru ca orașul nostru să devină interesant pentru investitori. Singura opțiune viabilă este legătura cu autostrada pe Fețeni - Tigveni și ieșire la Budești, în zona unității militare. Odată cu finalizarea construcției autostrăzii, drumul expres Fețeni-Tigveni ar degreva de trafic centura orașului, care în acest moment este blocată, mai ales în weekend. În plus, traficul de mare tonaj nu ar mai cauza accidente pe Valea Oltului, ea rămânând utilă numai pentru turiști și locuitorii din zonă.

Programul Operațional Infrastructură Mare axa 8

Peste 7500 de locuitori ai orașului au semnat pentru Inițiativa Cetățenească pe care am depus-o în luna Iulie la Primărie. Prin aceasta inițiativă, ma oblig ca în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare axa 8, să depun proiecte pentru finanțare europeană, care să aibă ca obiectiv, următoarele:

 • racordarea la gaze a tuturor locuințelor de pe raza administrativă a orașului Rm. Vâlcea, precum și extinderea rețelei de gaze către zonele în care urmează a fi demarate proiecte imobiliare și de interes economic;
 • cooperare cu UAT Budești pentru construirea unei rețele de preluare a apelor menajere a locuințelor din cartierul Goranu și Fețeni, a locuințelor din comuna Budești și a unei noi stații de epurare în zona Stolniceni;
 • construirea unei noi rețele de preluare a apelor menajere care să deservească locuințele din zona Copăcelu și Căzănești cu deversare către noua stație de epurare;
 • modernizarea rețelei de canalizare în zona Hervil.
Retehnologizarea CET Govora prin cogenerare

Acest proiect se referă la alocarea resurselor financiare necesare achiziționării celor trei obiective (stație 110 KVA, racord gaze, Pavilion administrativ și secția chimică). din patrimoniul SC CET Govora SA, aflat, în prezent, în insolvență. Avem în vedere construirea unei noi societăți comerciale în care se cooptează societățile comerciale interesate cu scopul asigurării aburului industrial, agentului termic și apei calde necesare atât populației orașului Râmnicu Vâlcea, cât și agenților economici interesați, prin demararea construirii unei centrale termice în cogenerare.

Reabilitarea termoenergetică

Odată cu lansarea fondurilor Green Deal, Municipalitatea, prin obligațiile asumate în Convenția Primăriilor, poate accesa numeroase fonduri pentru reabilitarea termică a clădirilor vechi și schimbarea fațadei orașului. Aceasta reabilitare trebuie realizată în paralel cu instalarea sistemeleor de contorizare și economisire a căldurii, întrucât altfel există riscul pierderii eficienței energetice.

Pentru implementarea conceptului Green Deal și pentru un grad de absorbție cât mai mare a surselor de finanțare în domeniul reabilitărilor termice, este necesar ca autoritățile locale să valorifice toate oportunitățile, să aibă o abordare proactivă și dinamică, care să integreze atât angajamentele față de mediul înconjurător, cât și așteptările comunitare.

Realizarea unui heliport

Construcția unui heliport este importantă nu doar datorită aspectelor ce țin de sănătate, dar și în întâmpinarea nevoilor de mobilitate a potențialilor mari investitori sau din punct de vedere turistic.

Înființare linii autobuz speciale

Aceste linii speciale au dublu scop:

 • În primul rând, permit turiștilor să se cazeze în unitățile hoteliere din oraș și să viziteze pe baza unui program bine definit, zilnic, o stațiune balneară sau un punct de interes turistic din județul nostru, în condiții de siguranță și igienă, asistați de un ghid turistic. Seara, turiștii revin în oraș și își pot petrece timpul la o terasă sau un restaurant, aducând, astfel, prosperitate economică antreprenorilor locali;
 • În al doilea rând, aceste autobuze vor putea fi folosite în mod gratuit de către pensionarii din oraș, care își vor putea organiza astfel mici escapade turistice, pentru a vizita si revedea zone ale județului, în siguranță și confort, asistați de un ghid turistic.

CALITATEA VIEȚII

Prioritatea numărul 5 - Calitatea vieții

În Râmnicu Vâlcea vom crea un mediu în care toate persoanele să fie apreciate și să trăiască demn, prin asigurarea unei vieți mai sănătoase, mai productive, participative și independente. Îmbătrânirea sănătoasă reprezintă o premisă pentru o viață lungă și activă.

Măsurile concrete de acțiune pentru atingerea țintei vizează:

 • Spital ingrijiri paliative;
 • “Uptown Family Residence” - complex rezidențial pentru profesioniștii cu studii superioare care doresc să se angajeze la firme și instituții din Râmnicu Vâlcea.
 • Delta Parc;
 • Colectarea selectivă a deșeurilor Municipale – plătești cât poluezi!
 • Preluarea, în parteneriat public-privat a bazei de agrement din Nord, de la Hidroelectrica și punerea ei la dispoziția publicului;
 • Pentru zona Nord, realizarea de zone peisagistice, micro-parcuri, între blocuri, prin accesarea de Fonduri Europene.
 • Realizarea unei zone de agrement în Nord „Plaja Nord”, lângă lac baraj;
 • „Siguranța vâlceanului”: Implementarea unui sistem de supraveghere automatizată a zonelor aglomerate, zonelor cu risc de agresiuni și a spațiilor dintre blocuri;
 • Magazin Social X-change - destinat schimburilor de obiecte și servicii, fără mijlocirea banilor, tip barter sau troc;
 • Implementarea unui program riguros denumit „DDD”: Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.
VIZIUNE:

Construirea unui Spital de îngrijiri paliative - O soluție practică pentru creşterea calităţii actului medical.

Construcția unui spital de îngrijiri paliative nu este doar o necesitate, dar și o investiție bună, în condițiile în care Programul Operațional SĂNĂTATE (POS) 2021-2027 va avea un buget de 4.2 miliarde Euro.

Îngrijirea paliativă îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor care suferă de boli precum: cancer, ciroză, accidente vasculare, etc. și care nu mai răspund la tratament curativ. Susținem astfel bolnavii și familiile acestora, prin prevenirea şi alinarea suferinţei, prin evaluarea corectă şi tratamentul durerii şi al altor probleme fizice și psiho-sociale.

În acest moment, aproximativ 30% din capacitatea spitalului județean este ocupată cu pacienți în stări avansate, iar transferul lor într-o unitate specializată este o necesitate managerială, dar și o obligație morală!

Uptown Family Residence

Specialiștii au plecat din Râmnicu Vâlcea, în căutarea unui loc mai bun de muncă. Prin specialiști mă refer la acele persoane cu studii superioare, care activează în poziții de top management în domeniile lor. Din punct de vedere al nivelului salarial, în acest moment, Râmnicu Vâlcea nu poate concura cu marile orașe, dar, în același timp, avem nevoie de medici pentru spitale, de manageri pentru dezvoltarea IMM-urilor, de ingineri pentru parcul industrial, de profesori și mulți alți specialiști dintr-o gamă largă de domenii. În acest sens îmi propun atragerea lor înapoi în Râmnicu Vâlcea prin oferirea unei calități a vieții mai bune, a unui confort asigurat prin:

 • Locuință gratuită la standarde înalte de calitate într-un complex rezidențial modern;
 • After School pentru copiii lor și Centru de excelență, unde vor fi mentorați pentru a se dezvolta continuu;
 • un oraș vibrant, cultural și sigur pentru creșterea familiei.

O zonă potrivită pentru aceest complex rezidențial este Cartierul Fețeni, o zonă liniștită, departe de aglomerația urbană, care trebuie exploatată și dezvoltată.

Delta Parc

Oază de artă și cultură pentru noi toți - Proiect de amenajare a deltei râului Olănești, la confluența cu râul Olt.

 • Amenajarea unor platforme suspendate, pentru spații verzi și alei pietonale, câștigând o suprafață de aproximativ 12 hectare de parc.
  Investiția leagă parcul Zăvoi de râul Olt prin promenadă pietonală și piste pentru biciclete, ce sunt croite astfel încât să conecteze la natură cartierele adiacente ale orașului.
 • Construirea unui amfiteatru pentru festivități în aer liber și asigurarea unui număr generos de parcări, astfel încât investiția să devină emblematică la nivel european.

În plus, pe o parte și alta a Olăneștiului, tineri artiști plastici sau meșteri artizani vor avea spații special amenajate pentru expoziție și vânzare.

Colectarea selectivă a deșeurilor Municipale – Plătești cât poluezi!

Colectarea selectivă a gunoiului nu este doar o necesitate impusă prin lege, devenind deja o oportunitate. În zilele noastre, gunoiul menajer sortat poate fi valorificat, dacă sortarea lui are loc direct la consumator.

Putem ajunge, astfel, la implementarea unei taxe municipale de 0 lei pentru gunoi prin punerea în practică a unui sistem inteligent de pubele, care să înregistreze exact cantitatea de deșeu aruncată și împărțită pe fracții. Astfel de sisteme funcționează deja cu succes în mai multe orașe, deci avem exemple de bune practici pe care le putem replica.

Plaja Nord

Zona de Nord a orașului, de lângă baraj, este folosită permanent de locuitori în scop recreativ, însă ea reprezintă riscuri mari, datorită lipsei unei amenajări moderne. Consider că acest loc poate fi amenajat și dat în folosință publicului, realizând astfel o zonă sigură și salubră pentru familiile și tinerii din oraș care doresc să se relaxeze în aer liber.

Siguranța vâlceanului

În ultimii ani am avut parte de multiple cazuri de înjunghiere și tâlhării, fapte cu încărcătură emoțională puternică pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea.
Avem în plan extinderea monitorizării video a traficului în zonele periferice, licee/şcoli şi intensificarea activității pe timpul nopţii a patrulelor mixte de poliţie locală – jandarmi. Profesionalizarea si eficientizarea Poliției Locale și a activității ei este, la rândul său, impetuos necesară. Prin integrarea conceptului de SMART CITY în sprijinul cetățeanului se pot dezvolta două soluții:

 • Dezvoltarea unei aplicații de tipul WEB APP (disponibilă atât pe telefon, dar și pe desktop) de tip CITY ALERT, unde cetățenii pot raporta în timp real și fără a interacționa cu un operator, diferite cazuri sau incidente locale. Aplicația poate accesa camera telefonului mobil si geo-locația utilizatorului pentru a identifica exact zona de unde se face raportarea. Un set de date minimale necesare unui raport sunt, astfel, preluate de aplicație.
 • Implementarea unui sistem de supaveghere CCTV centralizat care să monitorizeze întreg orașul și în special locurile aglomerate sau cu risc de infracționalitate mare. Camerele de supraveghere pot fi dotate și cu senzori de sunet care să înregistreze automat depășirile de valori maxim admise în cazul faptelor de deranjare a liniștei publice, întrucât, în acest moment, legea este permisivă.

Sistemul de raportare poate fi colaborat cu sistemul de puncte din Magazinul Social, astfel ca cetățenii să se impice activ în raportarea situațiilor de insubordonare civică.

Magazin Social X-change:

Propunerea unui magazin social vine în întâmpinarea unor cereri primite de la cetățenii vârstnici ai orașului. Deși înțeleg că primarul nu le poate mări pensia, aceștia au așteptări de la administrația publică locală pentru îmbunătățirea calității vieții. Sistemul de ajutor reciproc a mai fost implementat cu succes și în alte orașe și este ușor de înțeles pentru orice categorie de oameni.

Concret, toți pensionarii și asistații sociali primesc lunar un număr de puncte (moneda locală) pe o cartelă/card nominal. Aceste puncte nu sunt transmisibile, iar dacă nu sunt folosite nu se reportează în următoarea lună. Punctele se pot folosi în scopul achiziționării de produse sau servicii puse la dispoziție de Primărie. Tranzacțiile sunt înregistrate într-o bază de date pentru generarea de rapoarte de consum și alerte de fraudă.

Magazinul social se aprovizionează cu marfă provenită din donații de la persoane fizice sau juridice. Donațiile necesită sortare și evaluare, deoarece în schimbul donațiilor se oferă tot puncte. Punctele se pot folosi pentru achiziția de alte produse din magazinul social, sau servicii ale Primăriei: plata parcării,închiriere de biciclete urbane, acces în spații de tineret, etc. Singurul aspect distinctiv între cele două tipuri de donatori (persoane fizice și persoane juridice) este că persoanele juridice pot folosi aceste puncte la plata sau pentru obținerea de reduceri a unor taxe și impozite locale, sau în achiziționarea de servicii de asistență juridică din partea „Asociației pentru Sprijinul Antreprenorilor Vâlceni.”

Orice persoană de tipul beneficiar poate să își mărească (și trebuie încurajată) numărul de puncte prin activități adiacente de tipul: voluntariat la ONG-uri, muncă în folosul comunității, integrarea cu o platformă de siguranță a cetățeanului și raportarile făcute, etc.

Scopul acestui sistem social este atât cel de creștere a nivelului de trai al cetățenilor cu venituri mici, cât și creșterea implicării sociale. Oferirea de ajutor reciproc și prestarea de servicii în folosul comunității poate crea un cadru favorabil dezvoltării coeziunii între râmniceni și a unui sentiment de mândrie de apartenență la comunitate.

„DDD”: Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Câți dintre dumneavoastră ați pierdut „războiul” cu gândacii de bucătărie? Această veche problemă a Râmnicului este în permanență ignorată de autoritățile locale, care o pasează administrațiilor de bloc, care la rândul lor „ridică din umeri”. Un oraș modern trebuie să gestioneze anual această problemă cu celeritate, pentru confortul cetățenilor.

TURISM

Prioritatea numărul 6 – Pol de turism regional

Programul cultural și turistic pentru RâmnicuVâlcea este construit în jurul oamenilor, al locurilor unde trăiesc și se întâlnesc și al modului lor de viață.

Măsurile concrete de acțiune pentru atingerea țintei vizează:

 • 2024 - Râmnicu Vâlcea, Capitală Europeană a turismului Inteligent (European Capital of Smart Tourism);
 • Program de recuperare post-COVID-19;
 • Amenajare zona Fețeni, parc de aventură și activități în aer liber;
 • Centru termal de relaxare (Fețeni sau Goranu)
VIZIUNE

2024 - Râmnicu Vâlcea - Capitală Europeană a turismului Inteligent

Capitala Europeană a Turismului Inteligent recunoaște realizările deosebite în turismul inteligent din orașele europene. Turismul inteligent răspunde noilor provocări și cerințe într-un sector în schimbare rapidă, inclusiv evoluția instrumentelor, produselor și serviciilor digitale; egalitate de oportunități și acces pentru toți vizitatorii; dezvoltarea durabilă a zonei locale și sprijin pentru industriile creative, talentul local și patrimoniu. Pentru această inițiativă, elementele de temelie ale turismului inteligent sunt definite prin excelența destinațiilor turistice din UE în cele patru categorii de premii:

 1. accesibilitate,
 2. sustenabilitate,
 3. digitalizare,
 4. moștenire culturală și creativitate.

Scopul meu si al echipei de consilieri pe care o propun este obținerea acestei recunoașteri europene.

Înființarea „Hotel and Tourism Management Institute” si a „Centrului de Excelență în Ospitalitate” pun doar bazele a ceea ce ne dorim să construim pentru Râmnicu Vâlcea. Orientarea ofertei turismului vâlcean spre piața vest europeană, cu accent deosebit spre cea germană și adaptarea ofertei turistice vâlcene la cerințele acestei piețe este o prioritate pentru noi. Principalele avantaje ale acestei piețe sunt: potența financiară ridicată, disciplina și, mai ales, fidelitatea. Acest lucru nu înseamnă că piața internă va fi neglijată.

Pentru acest scop, se va înființa o Organizație de Management al Destinației (OMD) –entitate cu personalitate juridică ce va funcționa (OG nr. 26/2000) prin asocierea reprezentanților autoritătii publice locale din componența destinației, cu reprezentanți ai mediului privat din turism. Pot adera, în calitate de membru asociat, și reprezentanți ai altor entități relevante: asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, mediul academic și de formare profesională în turism, etc.

OMD va organiza și va duce la îndeplinire politica de marketing și gestionarea coordonată a componentelor destinației, cu scopul de a dezvolta și valorifica potențialul turistic al acesteia.

Centrul pentru dezvoltare IMM, împreună cu Asociația pentru Sprijinul Antreprenorilor Vâlceni vor ajuta firmele locale din domeniul turistic să acceseze și implementeze proiecte pe fonduri europene și guvernamentale. Fondurile obținute vor fi direcționate, cu precădere, spre dezvoltarea infrastructurii de turism:

 • căi de comunicație (construcția și/sau modernizarea străzilor în și între localitățile din interiorul ariei metropolitane);
 • construcția și/sau modernizarea infrastructurii de turism (hoteluri, baze de tratament, piste de biciclete, căi de promenadă, etc.);
 • renovarea și punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu;
 • decolmatarea izvoarelor de ape minerale și captarea altora, noi;
 • învățământ – Campusul de Turism;
 • marketing – OMD;
 • organizare – cluster de turism.

Organizarea întregii activități turistice poate fi realizată cu ajutorul unui cluster.
Obiectivul principal al înființării cluster-ului de turism este acela de a asigura eficacitatea demersurilor de dezvoltare a turismului în Județul Vâlcea, în concordanță și complementaritate cu măsurile luate la nivel național.

Construirea unui cluster necesită un angajament comun și solid al multor actori, precum operatori economici din stațiunile turistice (Călimănești, Govora, Olănești, Ocnele Mari), autoritățile locale din zonele de interes turistic (Parcul Național Cozia, Parcul Național Buila - Vânturarița, BOR - turismul ecumenic -, Apele Române - amenajarea lacurilor de acumulare, în scop turistic -), producătorii agricoli, în special proprietarii de ferme viticole (turism oenologic), din zona viticolă Drăgășani, SALROM (salina Ocnele Mari), Ministerul Turismului, Asociația Româna de Balneologie, Organizația Patronală a Turismului Balnear din România, OPTBR, Institutul Național de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, alte autorități, asociații, ONG-uri interesate și utile.

Program de recuperare post-COVID-19

Salina Ocnele Mari, Băile Olănești, Băile Călimănești, Căciulata, Băile Govora - interconectate, reabilitate/modernizate și promovate ca o singură destinație turistică: Vâlcea County : Your Post-Covid Medical Tourism Destination

Salinoterapia are însemnate efecte curative asupra afecțiunilor de plămâni, întărește sistemul imunitar și previne diferite boli;

Tratamentul de speleoterapie și climatoterapie cuprinde inhalarea aerului din aceste zone joase, fiind foarte util în cazul bolilor căilor respiratorii;

Haloterapia utilizează aerosoli sau microparticule cu sare în terapia bolilor respiratorii.

OMD-ul înființat poate gestiona din punct de vedere al marketing-ului, această destinație europeană, pentru un turism aplicat.

Fețeni Adventure & Lesure Park

Zona Fețeni are potențialul de a fi o zonă deschisă publicului și amenajată în așa fel încât ea să devină o atracție de weekend pentru locuitorii orașului, dar și pentru vizitatorii din afară. Platoul Fețeni este destul de generos și permite amenajarea unui spațiu de concerte în aer liber, împreună cu un drive in cinema. Putem avea o zonă de relaxare și picnic, împreună cu o zonă comercială, pentru terase, cu o priveliște asupra orașului.

Nu în ultimul rând, avem în plan construirea unui parc de aventură pentru cei mari și cei mici, în pădurea alăturată platoului Fețeni. În zonă se pot organiza evenimente precum concursuri de biciclete sau de offroad. Întreaga zonă poate vibra de energie si viață, devenind un pion important în viața socială a locuitorilor din Râmnicu Vâlcea.

Centrul termal de relaxare

Județul nostru este localizat într-o zonă cu potențial termal deosebit. Din păcate, Municipiul Râmnicu Vâlcea nu a reușit să exploateze această oportunitate. Un centru Spa Geotermal ar pune orașul nostru pe harta destinațiilor turistice.

Investiția ar genera venituri la bugetul local și ar dezvolta în orașul nostru premizele unui punct de atracție național, care poate oferi atât evenimente culturale, spații de relaxare, cât și de aventură. Ștrandul Ostroveni demonstrează că potențial există, însă trebuie să depășim limitările impuse de sezonul cald și să devenim o destinație turistică pentru tot parcursul anului!

SUS