Prin bifarea căsuței, declar că am citit și sunt de acord cu Termeni și condiții, Politica de Confidențialitate și Politica Cookie a virgilpirvulescu.ro.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Virgil Pîrvulescu, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. col. Bădescu nr. 5, jud. Vâlcea, în calitate de operator de date. În sensul definit prin Regulamentul (UE) nr.679/2016 cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), Virgil Pîrvulescu are calitatea de operator atunci când este vorba de prelucrarea datelor personale.
Accesarea și utilizarea sitului virgilpirvulescu.ro, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestuia sau al oricărui serviciu furnizat prin intermediul site-ului, se poate face numai în conformitate cu prezenta Politică de prelucrare a datelor personale.
Pentru utilizarea serviciilor, putem solicita utilizatorului să își exprime acordul cu privire la termenii și condițiile politicii de prelucrare a datelor personale printr-o acțiune specifică ce are semnificația unui consimțământ neechivoc (ex. bifarea căsuței specifice “Am citit și sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor personale“). Prin bifarea căsuței respective, utilizatorul își dă acordul, în mod expres, să respecte clauzele Politicii de prelucrare a datelor personale. Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizarea serviciilor, utilizatorii trebuie să verifice, la momentul fiecărei accesări a site-ului, termenii și condițiile de utilizare. Chiar daca omiteti să analizați termenii și condițiile, dar utilizați site-ul, vom considera că ați acceptat acest set de termeni și condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de termeni și condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugăm să nu utilizați sau, după caz, să încetați utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite de noi.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrăm date personale în urma unor acțiuni pe care le inițiați în relația cu noi pentru a ne vizita site-ul. În acest sens, spre exemplu:
- vă prelucrăm datele personale privind numele, prenumele și adresa de e-mail când vă creați un cont pe situl nostru;
- vă prelucrăm datele personale privind adresa IP, tipul browser-ului, sistemul de operare când vizitați site-ul nostru. Folosim astfel de date pentru a studia statisticile referitoare la navigarea pe site în scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor acestuia.
De asemenea, dacă sunteți client al site-ului nostru, Virgil Pîrvulescu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa IP, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.
Dacă, pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Virgil Pîrvulescu va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți visitator al site-ului, Virgil Pîrvulescu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică (e-mail, SMS), informații privind produsele şi serviciile similare sau complementare pentru care ați arătat interes.
Temei: consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Trebuie colectat printr-un clic pe căsuța Mă abonez, care să nu fie prebifată, la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Dovada acordului trebuie păstrată. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, astfel: printr-un clic pe linkul de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la noi sau prin contactarea noastră.
Precizăm că furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Virgil Pîrvulescu de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe site.
Temei: interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Menționăm că vă păstrăm datele personale pe perioada de timp prevăzută în legislație în material arhivării. În situația în care nu există prevederi legale specifice, păstrăm datele personale în funcție de scopul prelucrării, după cum urmează:
- 5 ani în scopul de a vă oferi produsele și serviciile noastre;
- 1 an în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre;
 - până la retragerea consimțământului sau până la exercitarea dreptului de opoziție ori 2 ani de la ultima dvs. acțiune în relația cu Virgil Pîrvulescu în scopul promovării/marketingului;
 - 6 luni în cazul măsurilor de protecție a site-ului față de atacurile cibernetice și 1 an pentru măsurile de prevenire și detectare a tentativelor de fraudă, în scopul protejării intereselor noastre legitime.

V. Divulgarea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care ne sprijină în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către noi prin intermediul site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai pe teritoriul Uniunii Europene.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Virgil Pîrvulescu, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Virgil Pîrvulescu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Virgil Pîrvulescu a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate;
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Virgil Pîrvulescu să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
-prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de noi către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție:
-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Virgil Pîrvulescu sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Virgil Pîrvulescu poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri.
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare scrisă, semnată și datată la adresa de contact: Râmnicu Vâlcea, str. col. Bădescu nr. 5, jud. Vâlcea.
Prevederile prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal se vor actualiza/completa/modifica ori de câte ori apar modificări legislative în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

POLITICA COOKIES

Prezenta politică se referă la cookie-urile și pagina de web deținută de Virgil Pîrvulescu cu domiciliul în str. Colonel Bădescu nr. 5, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea.
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) și este complet “pasiv” în sensul că nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului.
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte, și anume pentru:
-îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
-furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet de către Virgil Pîrvulescu;
-anticiparea unor eventuale servicii care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, putem adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor sunt în scopul facilitării anumitor funcționalități pentru utilizator.
Prin utilizarea/vizitarea paginii noastre de internet, pot fi plasate cookie-uri de performanță a paginii de internet prin care sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.
În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe acestă pagină de internet este folosit doar de dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigare pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” ale browserului tău

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Virgil Pîrvulescu va lua toate măsurile tehnice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Aveţi dreptul de a solicita oricând ştergerea contului şi a tuturor datelor personale prin e-mail la adresa [email protected] sau folosind opţiunile disponibile după autentificarea pe virgilpirvulescu.ro.
Datele oferite prin înregistrarea pe acest site sunt folosite strict pentru autentificarea pe el, participarea la concursuri şi validarea câştigurilor, în conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE de mai jos.

Definitii si Conditii generale

1. Virgil Pîrvulescu isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel. Modificarile vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. De aceea, va invitam sa-l recititi periodic. Daca, in orice moment, nu mai acceptati in intregime termenii si conditiile aveti posibilitatea de a nu mai utiliza www.virgilpirvulescu.ro.
2. Orice utilizare a acestui web-site sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.
3. Acest website, este disponibil public la adresa https://www.virgilpirvulescu.ro. Virgil Pîrvulescu este proprietarul Virgil Pîrvulescu si www.virgilpirvulescu.ro.
4. „Utilizator” este numita orice persoana care acceseaza www.virgilpirvulescu.ro si foloseste serviciile puse la dispozitie prin acest site.
5. „Editor” este numita persoana care se ocupa de postarea, mentenanta si reactualizarea informatiilor de pe www.virgilpirvulescu.ro
6. Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin Virgil Pîrvulescu, in conformitate cu legislatia in vigoare. Utilizand acest site, acceptati sa nu reproduceti, duplicati, copiati vindeti, revindeti sau sa exploatati nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispozitie de Virgil Pîrvulescu prin intermediul www.virgilpirvulescu.ro.
7.Virgil Pîrvulescu nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici un fel de daune sau neajunsuri rezultate in urma unor disfunctionalitati ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile aparute in materiale, viteza de transfer a datelor sau lipsa emisiei online. Sunteti de acord ca Virgil Pîrvulescu nu este raspunzatoare fata de dumneavoastra sau orice terta persoana sau institutie pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul www.virgilpirvulescu.ro.
8. Continutul www.virgilpirvulescu.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinta personala a utilizatorului website-ului, lipsita de intentie comerciala.

Descrierea serviciilor

9. Scopul www.virgilpirvulescu.ro este de a oferi utilizatorilor acces la stiri in timp real, informatii despre Virgil Pîrvulescu si de realiza o comunitate online in jurul candidatului la Primăria Râmnicu Vâlcea.
10. Virgil Pîrvulescu administreaza acest site, care asigura utilizatorilor acces la o serie de informatii.

Obligatiile utilizatorilor la inregistrare

11. Pentru a folosi serviciile oferite de www.virgilpirvulescu.ro, va obligati sa:
A. furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra asa cum este cerut de formularul (formularele) de inregistrare
B. mentineti si înnoiti, atunci cand situatia o cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Virgil Pîrvulescu are dreptul sa suspende sau să desfiinteze contul dumneavoastra si sa refuze toate incercarile curente sau viitoare de folosire a portalului.
C. daca utilizati alt nume sau o adresa de e-mail care nu va apartine, inregistrarea va fi stearsa, accesul blocat si in cazul unor daune provocate membrilor comunitatii, echipei Virgil Pîrvulescu sau site-ului datele vor fi oferite Politiei si organelor de ancheta
12. Sunteti de acord SA NU folositi site-ul si serviciile puse la dispozitie prin intermediul sau pentru a:
A. publica sau transmite in alt mod orice continut care este ilegal, defaimator, ofensator, amenintator, abuziv, vulgar, obscen, afecteaza intimitatea altei persoane, indeamna la ura rasiala, etnica, discrimninare de orice fel sau este in alt mod ofensator.
B. intimida, ofensa sau rani minorii in orice mod
C. pretinde ca sunteti o alta persoana sau institutie, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al Virgil Pîrvulescu, lider sau mediator al unei discutii, ghid sau gazda a portalului, sau sa afirmati in mod fals sau sa indicati in alt fel afilierea cu o anumita persoana sau institutie.
D. falsifica datele de identificare, sau sa le manipulati in alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricarui continut transmis prin intermediul site-ului
E.  difuza sau transmite in alt mod orice continut pentru care nu aveti dreptul legal de transmitere sau difuzare in orice conditii, sub orice sistem juridic, romanesc sau strain, relatii contractuale sau de incredere (cum sunt informatiile confidentiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor de confidentialitate)
F.  difuza sau transmite in orice alt mod, orice tip de continut care incalca orice patent sau marca protejata, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricarui tert. G.  difuza sau transmite in alt mod orice tip de publicitate, materiale promotionale, „junk mail”, „spam”, scrisori in lant, scheme piramidale, sau orice alta forma de solicitari, cu exceptia portiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop
H.  difuza sau transmite in alt mod orice material care contine virusi sau orice alt tip de cod, fisiere, sau programe care sunt create sa distruga, intrerupa sau sa limiteze functionarea oricarui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicatii
I. interveni in, sau intrerupe serviciile sau serverele sau retelele conectate la site
J. incalca in mod intentionat sau nu, orice lege locala, nationala sau internationala, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege
K. colecta sau depozita date personale despre ceilalti membri utilizatori ai serviciilor www.virgilpirvulescu.ro L. avea useri multipli in cadrul site-ului
M. se angaja in activitati comerciale, in lipsa permisiunii administratorului www.virgilpirvulescu.ro, prin oferirea spre vanzare a oricaror produse sau servicii

Raspundere juridica. Despagubiri

13. Editorii si Utilizatorii www.virgilpirvulescu.ro sunt singurii responsabili de informatiile postate pe site.
14. Fiecare utilizator al www.virgilpirvulescu.ro este de acord ca, la cererea Virgil Pîrvulescu, sa exonereze de raspundere www.virgilpirvulescu.ro si Virgil Pîrvulescu pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.
15. Sunteti de acord sa despagubiti si sa protejati Virgil Pîrvulescu, partenerii si angajatii de orice pretentii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecata sau onorarii pentru avocati, facute de o terta persoana sau organizatie datorita sau reiesind din continutul mesajelor postate sau datorita folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violarii aceptor reguli sau violarii oricaror drepturi ale acelui tert.
16. Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.

Drepturi de autor. Preluarea informatiilor

17. Este interzisa copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate de exploatare a www.virgilpirvulescu.ro, cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.
18. Preluarea de informatii de catre alte media poate fi facuta numai cu mentiunea „SURSA: virgilpirvulescu.ro”, amplasata vizibil.
19. Elementele disponibile pentru download, imaginile, sunetele, inregistrarile audio si video, streamingul intra sub incidenta drepturilor de autor. Pentru a le putea utiliza partial sau integral este necesar acordul scris al Virgil Pîrvulescu. Incalcarea acestei conditii duce la un conflict pe care Virgil Pîrvulescu va urmari sa-l rezolve mai intai pe cale amiabila si apoi pe cale juridica.
21. Utilizatorii sunt liberi sa vina cu sugestii pentru imbunatirea site-ului, sa-l sutina cu materiale, informatii si sub orice alta forma. Pentru orice comunicare oficiala si semnalarea unor abuzuri, utilizatorii www.virgilpirvulescu.ro au la dispozitie urmatoarele cai de contact:

Adresa: strada Colonel Bădescu nr. 5, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, România pentru www.virgilpirvulescu.ro

E-mail: [email protected]