Virgil Pirvulescu

Angajament

Când clasa politică dezamăgește, este nevoie de oameni de cuvânt. Pentru asta, subsemnatul Virgil Pîrvulescu, candidat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea din partea Partidului Național Liberal, în vederea garantării îndeplinirii programului de guvernare administrativă, pentru mandatul 2024-2028, propun cetățenilor din Râmnicu Vâlcea încheierea prezentului

ANGAJAMENT

prin care mă oblig ca, în momentul în care voi fi ales, prin votul dumneavoastră, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să implementez următoarele inițiative, cuprinse în programul meu de campanie electorală:

  1. Construirea unui Parc industrial, în care își vor desfășura activitatea 40 de companii private, fapt care va duce la crearea unui număr de 2000 de locuri de muncă, mai bine plătite, însemnând în același timp un plus la bugetul local de aproximativ 20 de milioane euro, astfel încât cetățenii orașului nostru să nu mai fie nevoiți să-și caute de lucru în alte localități;
  2. Transformarea orașului într-un loc atractiv pentru investitori, prin acordarea facilităților prevăzute de lege care intră în competența consiliului local, implicarea autorității publice locale în obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare, concesionarea terenului pentru construirea de spații de productie și/sau administrative, acordarea de facilități în obținerea terenului pentru amplasament, în mod legal, crearea condițiilor pentru recalificarea forței de muncă prin unitățile de învățământ și instituțiile din subordinea primăriei;
  3. Înființarea unui afterschool public care va avea un număr de 350 locuri și va fi subvenționat în proporție de 80% de către Primăria Râmnicu Vâlcea, fapt ce va conduce, pentru fiecare familie, la o economie de 1 300 de lei;
  4. Garantarea unui loc de parcare, gratuit pentru fiecare imobil deținut de cetățenii municipiului Râmnicu Vâlcea;
  5. Realizarea lucrărilor de reabilitare termică a tuturor blocurilor de locuințe din municipiu, astfel încât toți cetățenii să beneficieze de reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și creşterea independenței energetice, fapt care va conduce implicit și la ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

În caz de nerespectare a prezentului angajament, vă asigur că nu voi mai candida pentru un nou mandat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Virgil Pîrvulescu

.